Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
КултураНовини
Популярно

Читалище в Провадия закупи носии по европейски проект

Народно читалище „Развитие-1903“ в провадийското село Блъсково закупи нови носии за фолклорните си състави по проекта „Инвестиционна подкрепа за Народно читалище „Развитие-1903“ за съхраняване и развитие на местната идентичност и местното културно наследство”. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“. Общият размер на инвестицията е 29 783, 52 лв. Бенефициент е местното читалище.

По проекта са изработени и доставени 58 фолклорни костюма за певческите и танцови групи на НЧ „Развитие-1903“ – 16 мъжки съртовски носии за коледарската група, 16 съртовски носии за женската танцова група, 10 мъжки варненски костюма за младежката танцова група и 16 женски варненски костюма за певческата. Окомплектоването и дизайнът са съобразени с традиционните за района носии и с художествено-творческата програма на читалището.

Проектът е стартирал на 2.06.2020 г. и е продължил до 2.06.2022 г. 

Източник: ОИЦ – Варна | eufunds

Подобни публикации

Back to top button