Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

МИГ Девня-Аксаково дава 200 хиляди лева на земеделци във Варненско

Земеделски стопанства ще бъдат модернизирани с евросредства. Това е по проект на Местна инициативна група (МИГ) “Девня – Аксаково“, от където обявиха прием по Мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 204 512, 81 лв., научи Varna24.bg.

Нейната основна цел е модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване подобряването на продукти от местен характер, повишаване конкурентоспособността и качеството на живот, развитие на местната икономика, осигуряване на трайна заетост и доходи.

Допустими кандидати са земеделски стопани на територията на местната инициативна група, както и признати групи производители и организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко шест лица и са извън горепосочените.

По мярката ще се финансират дейности, свързани с внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и нематериални активи; насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобряване условията на труд, както и на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; повишаване качеството на произвежданите земеделски продукти; осигуряване на възможност за производство на биологични земеделски продукти.

Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 14 668, 50 лв., а максималният – 204 512, 81 лв., съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 юни 2023 г.

Източник: Varna24.bg – Всичко за Варна на 1 място

Подобни публикации

Back to top button