Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаПрепоръчани

Проф. д-р Йото Йотов е новият декан на Факултета по медицина в МУ – Варна

Проф. д-р Йото Йотов е новият декан на Факултета по медицина в МУ-Варна. Той бе избран с категорично мнозинство на заседание на Общото събрание на факултета по медицина, което се проведе на 24 април в I аудитория на Университета. За председател на Общото събрание бе избран проф. д-р Николай Сапунджиев, ръководител на УС по ушно-носно-гърлени болести, а за заместник-председател – доц. д-р Елеонора Димитрова – Господинова, ръководител на Катедрата по онкология. По време на заседанието бяха гласувани също ръководството и членовете на Мандатната комисия, както и състава на Факултетния съвет.

Проф. Йотов очерта основните си приоритети като декан – повишаване на качеството на обучение чрез обновяване, дигитализация и синхронизиране на учебните планове и програми по медицина с европейските практики, разширяване на дигиталните и дистанционните форми на обучение, привличане на хабилитирани преподаватели от чужбина за англоезичната програма на университета, разширяване на научното партньорство с други университети, организации и научни центрове в страната и чужбина, участие в международна проектна дейност и кариерно израстване на преподавателите на Факултета по медицина.

Общото събрание прие с бурни аплодисменти отчета на досегашния Декан на факултета по медицина проф. д-р Златислав Стоянов за периода април 2019 – април 2022 г. Акценти бяха непрекъснатото обновяване и модернизиране на материално-техническата база, създадените условия за високотехнологични методи на обучение, вложените 11 445 000 лв. в оборудване и апаратура. Проф. Стоянов отбеляза и 8 % ръст на студентите, обучаващи се по специалност „Медицина“, както и актуализираните учебни програми по всички дисциплини, обновяването на програмите за преддипломен стаж и практики на студенти в страната и чужбина, въведените нови задължителни и свободно избираеми дисциплини.

В научно-изследователската дейност проф. Стоянов отчете ръст от 139 % в публикационната активност в Web of Science. Той изтъкна още, че 1/3 от публикациите на автори от Факултета по медицина, индексирани в Scopus, са в списания, попадащи в първия квартил. Близо 855 000 лева финансова подкрепа са получили и млади учени от университета. Проф. Стоянов благодари на своя екип и на колегите си за дългогодишната съвместна работа.

Проф. Йото Йотов е завършил медицина във ВМИ – Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г. защитава магистърска степен по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”. Основните му научни разработки са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, сънна апнея.

Източник: ВАРНА новини – Коректният източник на информация!

Подобни публикации

Back to top button