Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Одобриха 20 варненски проекта за чиста околна среда

20 варненски проектни предложения на обща стойност 195 000 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам“, които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от ЕСИФ/ЕФСУ.

Финансиране в размер до 15 000 лв. ще получат шест проекта на общини и кметства от Област Варна – „Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих и игри в кв. Акации, гр. Белослав“, „Здрав дух и здраво тяло в чиста околна среда – изграждане на стрийт фитнес площадка в с. Страшимирово, община Белослав“, „Оформяне на зелен кът за отдих в гр. Аксаково“, „Кът за отдих и игри“ на кметство Старо Оряхово, Община Долни Чифлик, „Кът за игра за деца до 3 години пред пункт за детска кухня в с. Тополи, общ. Варна“ и „Озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих в с. Садово“ на авренското кметство Садово.

Седем учебни заведения в областта ще получат до 7 500 лева, за да осъществят проектите си – „Зона за отдих и спорт на открито“ на ОУ. „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Венелин, Община Долни чифлик, „ЧОВ-ЕКО-СИСТЕМА – еко интерактивна площадка“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в провадийското село Градинарово, „Зона за отдих и спорт на открито“ на ОУ „Васил Левски“ на село Михалич, Община Вълчи дол, „Внедряване на система за повишаване на информираността за вътрешната среда в детската градина и иновативни и зелени технологии за по – добро здраве на децата и ангажираност с околната среда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Суворово, „Образователен еко – център в ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна“, „Зелена класна стая за развитие на уменията и знанията на учениците“ на ОУ „Добри Чинтулов“ в гр. Варна и „Обичам природата – и аз участвам“ на Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в гр. Бяла.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати на седем детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ „Незабравка“ в гр. Девня, ДГ №31 „Крилатко“ в гр. Варна, ДГ „Първи юни“ в гр. Белослав, ДГ „Пролет“ в дългополското село Цонево, ДГ „Здравец“ в гр. Вълчи дол, ДГ „Щастливо Детство“ във ветринското село Белоградец и ДГ №11 „Незабравка“ във Варна.

Конкурсът в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ е ежегоден. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси). Идеята на кампанията е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда и повишаване на екологичната култура. С реализацията на дейностите се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. 

Източник: ОИЦ – Варна | eufunds

Подобни публикации

Back to top button