Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниТОП новини

31 декември 1896 г.: Неделни и вечерни училища във Варна

В последния ден на 1896 г. общинската управа на Варна оповестява, че е взето решение в града да бъдат открити вечерни и неделни училища, съгласно Закона за народното просвещение. Документът е обнародван във „Варненски общински вестник“:

ОБЯВЛЕНИЕ

№15206

гр. Варна, 31 Декемврий 1896 год.

 

Варненското Градско Общинско Управление обявява

на г. г. гражданите, че, съгласно чл. 46 отъ Закона за Народното просвещение, отъ 8-й идущий месецъ Януарий 1897 г. cе откриватъ въ гр. Варна вечерни и неделни училища, цельта на които е отъ една страна да се разшири кръга на познанията на ония младежи, които са свьршили само курсатъ на началното училище, а отъ друга-да се даде възможностъ на по възрастните лица, които не съ могли да получатъ начално образование и, следователно, останали съ съвършенно неграмотни, да се научатъ да четътъ и пишетъ.

3аписванието на учениците ще започне отъ 2-й Януарий 1897 г. вечерьта часа въ 8, въ училищата: „св. Методий“, „св. Aнгеларий“ и „Князъ Борисъ“, а за жените-само празниченъ день сутреньта въ училището „св. Наумъ“. Редовните занятия ще се започнатъ отъ 8-й Януарий с. г.“.

НАЧАЛО – ВАРНА новини – Коректният източник на информация!

Подобни публикации

Back to top button